Till dig som odlar...

Mäster Gröns emballageavdelning ingår i Mäster Grön Ekonomisk Förening med mål att pressa kostnaderna för inköp av odlingshjälpmedel till våra medlemmar och övrig svensk odling.

Vi kan erbjuda ett brett utbud med produkter avsett för odling av krukväxter, utplanteringsväxter samt plantskoleväxter. Sortimentet är enormt och vi erbjuder produkterna till samtliga svenska producenter. Vi kan använda oss av redan befintlig logistik inom Mäster Grön dvs leverans tillsammans med era växter eller via andra på marknaden förekommande transportsätt.
Vi tillhandahåller produkter från kvalitets- och miljömedvetna tillverkare som leder utvecklingen till en effektivare hantering av krukväxter i produktion och trevligare exponering i butikerna.

Välkommen att ladda ned vår produktkatalog tills dess vi lagt in produkterna på denna nya hemsida.