Ny Kalatea

Bladväxter som talar ett annat språk än en blommande växt är oerhört populära hos konsumenterna.

Vi följer upp trenden med kontrastväxter och presenterar en purpurfärgad Kalatea.



Kalatea, latin:Calathea ´Dottie´

Bladväxt med gröna, blanka blad.

Placering: Ljust, i halvskugga, aldrig i solen. Rumstemperatur året om, ej under 18°.

Skötsel: Håll jorden jämnt fuktig med mjukt vatten. Svag dos kalkfri näring i vattnet, vintertid 1 gång/månad.

Trivs i varm och fuktig luft.
Trivs i kalkfri jord, blandad med grov torv.

Övrigt: Duscha bladen ofta eller höj luftfuktigheten på annat sätt för att undvika spinnangrepp.
Kräver omsorg