Svenskodlad ljung

Idag flödar debatten het om hur stor miljöpåverkan vi människor gör med vårt levnadssätt. Vi påverkas av hur stor förbrukning av olja och höga utsläpp i luften vi medför.

Vi inom Mäster Grön är stolta över att vi kan presentera en produkt som oftast blir producerad i Holland, Tyskland eller Frankrike och ger därför en lägre miljöpåverkan med kortare transporter.

Calluna vulgaris, en mycket populär höstblommande och perenn ljung som blommar, lite beroende av den enskilda namnsorten från augusti och långt in på hösten.
Till skillnad från Erica gracilis (höstljung) så blir dessa sorter inte bruna i blomman vid avtagande blomning utan de vitnar istället och ser därför inte så skräpiga ut efter blomningen, och kan därför pryda sin plats under stor del av höst och vinter.

Fråga efter Svenskodlade Calluna i din växtbutik -de med låg miljöpåverkan!