[ Länk till hemsida ]
AB Skoglösa Handelsträdgård
Ägare Ingrid och Gerth Sjöstedt Odlingsytor: Växthus 7500 m2     Anställda 3,5

         
 
Vi är ett familjeföretag som startades av Ingrids farfar på 1930 talet. Det odlades då utplanteringsväxter på friland i bänkgård. Det första växthuset byggdes 1944 och var
på 240 m2. Därefter har Ingrids föräldrar drivit trädgården fram till 1989. Det har odlats tomat, gurka, snittblommor samt utplanteringsväxter under årens gång.1970 revs de första växthusen och byggdes om till 1000 m2. Trädgården har därefter byggts ut efterhand tom 1987 då det sista byggdes och har sedan dess en växthusyta på 5000 m2.
1989 köpte Ingrid o Gerth trädgården.
 
Mina huvudprodukter i odlingen
Jan-FebMar-AprMaj-JulAug-Okt Nov-Dec
Viola x wittrockiana, 7,5-8,6 cm kruka

Solanum lycopersicum, 11 cm kruka

Utplanteringsväxter, mixcontainer, 12 cm kruka